هیچ محصولی یافت نشد.

سنسور تشخیص حرکت یکی از تجهیزات امنیتی می باشد که به کمک امواج و نور قادر به اعلام تغییرات می باشد که قیمت سنسور تشخیص حرکت بر اساس انواع آن و قابلیت هایش متفاوت می باشد.